Manuel Fikstürler

Fikstür tasarımı, çözülecek problemin veya duyulan ihtiyacın tam olarak tariflenmesiyle başlar.

  • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi: Operasyon sonucunda müşterinin elde etmeyi hedeflediği çıktının tariflenmesidir. Operasyon süresi, tolerans, işlem sonrası kalite beklentileri gibi bilgiler tasarım girdisi olarak alınmalıdır.
  • Proses ihtiyaçlarının belirlenmesi: Karşı parça ve işleme toleranslarının, proses ve operator bazlı değişkenliklerinin tariflenmesidir. İşleme ve karşılama toleransları belirlenmeli ve fikstür yeterliliği arttırılmalıdır.
  • Proses analizi: Ergonomi ve malzeme akış planlamasına uygunluk değerlendirilmelidir. İşlem öncesi ve işlem sonrası malzeme akışına uygunluk sağlanmalıdır.
  • Alternatif kavramsal tasarımlar: Operasyon beklentilerinin karşılanabilmesi için benzer sonucu veren farklı malzeme, çalışma prensibi ve kapasitede fikstürler tasarlanabilir. Alternetif çözümler belirlenmeli ve her bir yöntemin, avantaj ve dezavantajları listelenmelidir.
  • Optimum tasarımın seçilmesi: Müşteri ve proses ihtiyaçlarını karşılayan alternatif çözümlerden, maliyet - fayda analizi yapılarak müşteri ile birlikte en optimum çözüm seçilerek kavramsal tasarım aşaması tamamlanır.

Tasarım girdilerinin toplanması ve değerlendirilmesi ikinci adımdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bilgilerin güncel ve geçerli olmasıdır. Temel bilgiler: işlenecek parça bilgileri (3Boyutlu geometrisi ve toleransları), operasyon bilgileri, operasyon değişkenleri, kullanılacak ekipmanın teknik bilgileri (pnömatik, hidrolik, manuel, devir, kuvvet gibi) ve operatörün yapacağı işlerin tanımıdır.